HKI United

Cricket 03/12 01:54 HKI United v City Kaitak 105 All Out,155 All Out
Cricket 03/10 23:32 Kowloon Cantons v HKI United 168/7,124 All Out
Cricket 03/10 01:51 HKI United v Galaxy Gladiators Lantau 177/7,178/2
Cricket 03/09 01:54 Hung Hom JD Jaguars v HKI United 183/8,216/6