Hung Hom JD Jaguars

Cricket 03/11 03:16 City Kaitak v Hung Hom JD Jaguars 189/4,193/4
Cricket 03/10 06:09 Kowloon Cantons v Hung Hom JD Jaguars 146/7,164/9
Cricket 03/09 01:54 Hung Hom JD Jaguars v HKI United 183/8,216/6
Cricket 03/08 03:37 Hung Hom JD Jaguars v Galaxy Gladiators Lantau 145/3,118/8