Gustavo Yokota

Challenger Ochsenhausen 03/21 10:31 Yannick Vostes v Gustavo Yokota 9-9
Challenger Ochsenhausen 03/21 09:20 Frane Kojic v Gustavo Yokota 3-2
Challenger Ochsenhausen 03/20 19:00 Valerij Rakov v Gustavo Yokota 1-3
Challenger Ochsenhausen 03/20 16:55 Sushmit Sriram v Gustavo Yokota 7-11
Challenger Ochsenhausen 03/20 13:22 Luan Bruno v Gustavo Yokota 5-10
Challenger Ochsenhausen 03/09 12:25 Sven Happek v Gustavo Yokota 7-10
Challenger Ochsenhausen 03/09 08:33 Andreas Levenko v Gustavo Yokota 3-11
Challenger Ochsenhausen 03/08 20:11 Gustavo Yokota v Tomasz Tomaszuk 10-2
Challenger Ochsenhausen 03/08 17:04 Gustavo Yokota v Fedor Kuzmin 9-10
Challenger Ochsenhausen 03/08 14:48 Horacio Cifuentes v Gustavo Yokota 10-7
Challenger Ochsenhausen 03/08 11:30 Lehel Demeter v Gustavo Yokota 3-0
Challenger Ochsenhausen 03/08 08:37 Michal Kadlcek v Gustavo Yokota 8-10
Challenger Ochsenhausen 02/21 12:03 Miroslav Horejsi v Gustavo Yokota 11-8
Challenger Ochsenhausen 02/21 10:35 Gustavo Yokota v Richard Vyborny 4-11
Challenger Ochsenhausen 02/20 20:16 Carlos Arcila v Gustavo Yokota 4-11
Challenger Ochsenhausen 02/20 17:30 Enio Mendes v Gustavo Yokota 11-2
Challenger Ochsenhausen 02/20 15:37 Jakub Kosowski v Gustavo Yokota 10-4
Challenger Ochsenhausen 02/20 10:44 Enzo Angles v Gustavo Yokota 12-10
Challenger Ochsenhausen 02/20 08:11 Luan Bruno v Gustavo Yokota 4-11
Challenger Ochsenhausen 02/10 11:26 Francisco Sanchi v Gustavo Yokota 12-11
Challenger Ochsenhausen 02/09 13:20 Gustavo Yokota v Horacio Cifuentes 2-9
Challenger Ochsenhausen 02/09 12:10 Josip Huzjak v Gustavo Yokota 10-7
Challenger Ochsenhausen 02/09 10:02 Daniel Kriston v Gustavo Yokota 9-6
Challenger Ochsenhausen 02/08 14:05 Dauud Cheaib v Gustavo Yokota 4-11
Challenger Ochsenhausen 02/08 10:54 Aleksandar Karakasevic v Gustavo Yokota 8-4
Challenger Ochsenhausen 02/08 07:57 Michal Kadlcek v Gustavo Yokota 11-13
Challenger Ochsenhausen 02/07 11:52 Gustavo Yokota v Yannick Vostes 6-9
Challenger Ochsenhausen 02/07 08:36 Gustavo Yokota v Evgueni Chtchetinine 3-10
Challenger Ochsenhausen 02/06 19:27 Gustavo Yokota v Aleksandar Karakasevic 4-6
Challenger Ochsenhausen 02/06 18:06 Gustavo Yokota v Patryk Chojnowski 7-10