Yarmouk

Kuwait D1 League 03/20 16:00 Al Sahel v Yarmouk 84-65
Kuwait D1 League 03/17 14:00 Al Tadamon v Yarmouk 59-71
Kuwait D1 League 03/10 16:00 Al Sulaibikhat v Yarmouk 65-73
Kuwait D1 League 03/06 14:00 Al Shabab v Yarmouk 79-86
Kuwait D1 League 03/03 16:00 Yarmouk v Al Sahel 91-73
Kuwait D1 League 02/24 09:05 Yarmouk v Al Tadamon 77-73
Kuwait D1 League 02/13 14:00 Yarmouk v Al Shabab 77-72
Kuwait D1 League 02/05 15:00 Al Jahra v Yarmouk 61-39
Kuwait D1 League 02/01 17:00 Al Sahel v Yarmouk 62-74
Kuwait D1 League 01/25 15:00 Yarmouk v Al Shabab Kuwait 74-73
Kuwait D1 League 01/22 15:00 Yarmouk v Al Sulaibikhat 76-74
Kuwait D1 League 01/15 15:00 Yarmouk v Kuwait SC 68-90
Kuwait D1 League 01/11 16:54 Yarmouk v Al Arabi - Kuwait 70-72
Kuwait D1 League 01/08 14:53 Yarmouk v Al Nasar 57-76
Kuwait D1 League 12/25 13:14 Al Tadamon v Yarmouk 60-68
Kuwait D1 League 12/21 16:57 Al Qadsia v Yarmouk 94-79
Kuwait D1 League 12/18 13:34 Kazma v Yarmouk 88-64