Vitor Ishiy

Challenger Ochsenhausen 03/21 15:00 Vitor Ishiy v Frane Kojic 1-3
Challenger Ochsenhausen 03/21 13:35 Vitor Ishiy v Sushmit Sriram 3-2
Challenger Ochsenhausen 03/21 12:00 Vitor Ishiy v Yannick Vostes 3-0
Challenger Ochsenhausen 03/21 08:40 Vitor Ishiy v Sushmit Sriram 3-1
Challenger Ochsenhausen 03/20 18:09 Vitor Ishiy v Frane Kojic 12-10
Challenger Ochsenhausen 03/20 12:50 Vitor Ishiy v Valerij Rakov 3-0
Challenger Ochsenhausen 03/20 10:00 Vitor Ishiy v Luan Bruno 10-4
Challenger Ochsenhausen 03/07 14:15 Miroslav Horejsi v Vitor Ishiy 3-1
Challenger Ochsenhausen 03/07 11:13 Vitor Ishiy v Miroslav Horejsi 5-11
Challenger Ochsenhausen 03/07 07:51 Vitor Ishiy v Fedor Kuzmin 11-9
Challenger Ochsenhausen 03/06 18:55 Vitor Ishiy v Pavel Platonov 11-8
Challenger Ochsenhausen 03/06 16:08 Zhen Wang v Vitor Ishiy 2-9
Challenger Ochsenhausen 03/06 12:50 Evgueni Chtchetinine v Vitor Ishiy 3-1
Challenger Ochsenhausen 03/06 10:47 Vitor Ishiy v Florian Bluhm 11-6
Challenger Ochsenhausen 03/06 08:31 Vitor Ishiy v Josip Huzjak 11-9
Challenger Ochsenhausen 02/07 13:33 Evgueni Chtchetinine v Vitor Ishiy 8-8
Challenger Ochsenhausen 02/07 12:33 Vitor Ishiy v Evgueni Chtchetinine 4-9
Challenger Ochsenhausen 02/07 09:49 Vitor Ishiy v Aleksandar Karakasevic 3-8
Challenger Ochsenhausen 02/06 20:55 Vitor Ishiy v Patryk Chojnowski 10-6
Challenger Ochsenhausen 02/06 16:14 Vitor Ishiy v Tomas Konechy 7-10
Challenger Ochsenhausen 02/06 13:27 Vitor Ishiy v Luan Bruno 11-3
Challenger Ochsenhausen 02/06 09:59 Gustavo Yokota v Vitor Ishiy 9-10
Challenger Ochsenhausen 02/06 08:02 Vitor Ishiy v Yannick Vostes 14-12
Challenger Ochsenhausen 02/01 13:04 Frantisek Placek v Vitor Ishiy 10-6
Challenger Ochsenhausen 02/01 11:26 Dauud Cheaib v Vitor Ishiy 5-10
Challenger Ochsenhausen 01/31 13:16 Vitor Ishiy v Gabor Gerold 11-3
Challenger Ochsenhausen 01/31 11:49 Frantisek Placek v Vitor Ishiy 4-11
Challenger Ochsenhausen 01/31 09:57 Valerij Rakov v Vitor Ishiy 4-10
Challenger Ochsenhausen 01/30 13:55 Jiri Vrablik v Vitor Ishiy 10-8
Challenger Ochsenhausen 01/30 10:34 Petr David v Vitor Ishiy 15-13