Sisu

Denmark Basketligaen 03/30 16:30 Sisu v Hoersholm 79ers View
Denmark Basketligaen 03/30 16:20 Sisu v Horsholm 79ers View
Denmark Basketligaen 03/27 16:30 Hoersholm 79ers v Sisu 74-73
Denmark Basketligaen 03/23 17:30 Sisu v Hoersholm 79ers 97-75
Denmark Basketligaen 03/20 17:30 Hoersholm 79ers v Sisu 59-68
Denmark Basketligaen 03/16 17:30 [6] Sisu v Horsens IC [2] 61-98
Denmark Basketligaen 03/07 17:30 [7] Randers Cimbria v Sisu [6] 89-79
Denmark Basketligaen 03/02 17:30 [6] Sisu v Stevnsgade SuperMen [8] 79-73
Denmark Basketligaen 02/26 14:00 [6] Sisu v Team FOG Næstved [5] 89-80
Denmark Basketligaen 02/19 13:00 [2] Bakken Bears v Sisu [6] 102-82
Denmark Basketligaen 02/16 17:30 [6] Sisu v Horsens IC [1] 91-86
Denmark Basketligaen 02/11 14:00 [4] Svendborg Rabbits v Sisu [7] 68-94
Denmark Basketligaen 02/09 17:30 [7] Sisu v Hoersholm 79ers [6] 95-83
Denmark Basketligaen 01/24 17:30 [1] Horsens IC v Sisu [7] 106-100
Denmark Basketligaen 01/19 17:30 [7] Sisu v Randers Cimbria [4] 99-90
Denmark Basketligaen 01/12 17:40 [6] Team FOG Næstved v Sisu [7] 89-66
Denmark Basketligaen 01/10 18:30 [8] Stevnsgade SuperMen v Sisu [7] 64-86
Denmark Basketligaen 01/07 16:00 [7] Sisu v Bakken Bears [2] 108-100
Denmark Basketligaen 12/30 18:30 [5] Hoersholm 79ers v Sisu [7] 86-71
Denmark Basketligaen 12/22 17:30 [7] Sisu v Svendborg Rabbits [3] 72-79
Denmark Basketligaen 12/18 14:10 Team FOG Næstved v Sisu 117-82
Denmark Basketligaen 12/13 17:30 [1] Horsens IC v Sisu [6] 94-91
Denmark Basketligaen 12/08 17:15 Sisu v Randers Cimbria 80-71
Denmark Basketligaen 12/02 18:00 [8] Stevnsgade SuperMen v Sisu [7] 70-92
Denmark Basketligaen 11/27 15:00 [7] Sisu v Bakken Bears [2] 89-95
Denmark Cup 11/20 17:00 Sisu v Hoersholm 79ers 64-74
Denmark Basketligaen 11/17 17:30 [7] Sisu v Svendborg Rabbits [4] 78-72
Denmark Basketligaen 11/10 17:20 [5] Hoersholm 79ers v Sisu [7] 77-63
Denmark Basketligaen 11/03 17:30 [7] Sisu v Team FOG Næstved [6] 65-67
Denmark Basketligaen 10/22 13:00 [6] Randers Cimbria v Sisu [5] 83-79