GKS Tychy

Poland Ekstraliga 03/29 16:30 GKS Tychy v Cracovia 2-4
Poland Ekstraliga 03/26 14:30 [2] Cracovia v GKS Tychy [1] 1-3
Poland Ekstraliga 03/25 17:30 [2] Cracovia v GKS Tychy [1] 7-4
Poland Ekstraliga 03/22 17:00 [1] GKS Tychy v Cracovia [2] 4-2
Poland Ekstraliga 03/21 17:30 [1] GKS Tychy v Cracovia [2] 3-2
Poland Ekstraliga 03/12 17:00 [4] Polonia Bytom v GKS Tychy [1] 1-3
Poland Ekstraliga 03/11 17:00 Polonia Bytom v GKS Tychy 2-3
Poland Ekstraliga 03/08 17:00 [1] GKS Tychy v Polonia Bytom [4] 3-2
Poland Ekstraliga 03/07 17:30 [1] GKS Tychy v Polonia Bytom [4] 3-0
Poland Ekstraliga 02/26 17:00 GKS Katowice v GKS Tychy 0-4
Poland Ekstraliga 02/25 17:00 GKS Katowice v GKS Tychy 2-5
Poland Ekstraliga 02/22 17:00 [1] GKS Tychy v GKS Katowice [8] 2-0
Poland Ekstraliga 02/21 17:30 GKS Tychy v GKS Katowice 4-1
Poland Ekstraliga 02/17 17:00 GKS Tychy v GKS Jastrzebie 6-1
Poland Ekstraliga 02/17 16:47 GKS Tychy v Jastrzebie 6-1
Poland Ekstraliga 02/15 17:00 Polonia Bytom v GKS Tychy 4-0
Poland Ekstraliga 02/05 16:00 [1] GKS Tychy v MMKS Podhale [3] 4-3
Poland Ekstraliga 02/03 19:15 Cracovia v GKS Tychy 1-4
Poland Ekstraliga 01/29 16:00 Orlik Opole v GKS Tychy 1-4
Poland Ekstraliga 01/27 17:00 GKS Jastrzebie v GKS Tychy 2-1
Poland Ekstraliga 01/22 16:00 [1] GKS Tychy v Polonia Bytom [4] 3-4
Poland Ekstraliga 01/20 18:37 [3] MMKS Podhale v GKS Tychy [1] 2-1
Poland Ekstraliga 01/20 18:30 MMKS Podhale v GKS Tychy 2-1
Poland Ekstraliga 01/15 16:00 GKS Tychy v Cracovia 3-5
Poland Ekstraliga 01/13 18:30 GKS Tychy v Orlik Opole 4-3
Poland Ekstraliga 01/13 18:23 [1] GKS Tychy v Orlik Opole [6] 4-3
Poland Ekstraliga 01/08 16:00 GKS Tychy v GKS Jastrzebie 4-1
Poland Ekstraliga 01/08 15:49 GKS Tychy v Jastrzebie 4-1
Poland Ekstraliga 01/06 17:00 [4] Polonia Bytom v GKS Tychy [1] 1-3
Poland Ekstraliga 01/03 17:00 [1] GKS Tychy v MMKS Podhale [3] 8-5