Al Ahli Bahrain

Bahrain Premier League 03/25 11:23 Al Ahli Bahrain v Muharraq 58-89
Bahrain Premier League 03/20 16:00 Muharraq v Al Ahli Bahrain 83-79
Bahrain Premier League 02/21 15:30 Al Ahli Bahrain v Al Manama 65-81
Bahrain Premier League 02/15 18:30 Al Najma v Al Ahli Bahrain 75-99
Bahrain Premier League 02/09 16:45 Al Ahli Bahrain v Al Hala 84-77
Bahrain Premier League 12/21 13:17 Al Ahli Bahrain v Al Manama 71-72
Bahrain Premier League 10/31 09:50 Sitra v Al Ahli Bahrain 55-106
Bahrain Cup 01/01 00:00 Al Ahli Bahrain v Muharraq 14-8