Miyu Kato

Miyu Kato 2-4 Takako Nagao (Belarus Open) 2017-03-18 14:45

Takako Nagao

Pts

1 2 3 4 5 6 7
Miyu Kato 5 11 12 4 5 9
Takako Nagao 11 9 10 11 11 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Takako Nagao
 • Game 1 Race to 5 - Takako Nagao
 • Game 1 Race to 7 - Takako Nagao
 • Game 1 Race to 9 - Takako Nagao
 • Game 1 - Takako Nagao won 5-11
 • 5-11: Game 1 score
 • Game 2 Race to 3 - Takako Nagao
 • Game 2 Race to 5 - Takako Nagao
 • Game 2 Race to 7 - Takako Nagao
 • Game 2 Race to 9 - Miyu Kato
 • Game 2 - Miyu Kato won 11-9
 • 11-9: Game 2 score
 • Game 3 Race to 3 - Miyu Kato
 • Game 3 Race to 5 - Takako Nagao
 • Game 3 Race to 7 - Takako Nagao
 • Game 3 Race to 9 - Miyu Kato
 • Game 3 - Miyu Kato won 12-10
 • 12-10: Game 3 score
 • Game 4 Race to 3 - Takako Nagao
 • Game 4 Race to 5 - Takako Nagao
 • Game 4 Race to 7 - Takako Nagao
 • Game 4 Race to 9 - Takako Nagao
 • Game 4 - Takako Nagao won 4-11
 • 4-11: Game 4 score
 • Game 5 Race to 3 - Miyu Kato
 • Game 5 Race to 5 - Takako Nagao
 • Game 5 Race to 7 - Takako Nagao
 • Game 5 Race to 9 - Takako Nagao
 • Game 5 - Takako Nagao won 5-11
 • 5-11: Game 5 score
 • Game 6 Race to 3 - Takako Nagao
 • Game 6 Race to 5 - Takako Nagao
 • Game 6 Race to 7 - Takako Nagao