Marco Fu

Marco Fu 6-5 Ding Junhui (China Open 2017) 2017-03-11 19:00

Ding Junhui

Events

 • Frame 1 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 1 1st Colour - Black
 • Frame 1 Race to 30 - Ding Junhui
 • Frame 1 Ding Junhui - 99 Break
 • Frame 1 Ding Junhui 12-106
 • Frame 2 1st Colour - Pink
 • Frame 2 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 2 Race to 30 - Ding Junhui
 • Frame 2 Ding Junhui - 59 Break
 • Frame 2 Marco Fu - 59 Break
 • Frame 2 Marco Fu 73-66
 • Frame 3 1st Ball - Marco Fu
 • Frame 3 1st Colour - Yellow
 • Frame 3 Race to 30 - Marco Fu
 • Frame 3 Marco Fu - 106 Break
 • Frame 3 Marco Fu 130-0
 • Frame 4 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 4 1st Colour - Yellow
 • Frame 4 Race to 30 - Marco Fu
 • Frame 4 Marco Fu - 54 Break
 • Frame 4 Ding Junhui - 54 Break
 • Frame 4 Ding Junhui 55-56
 • Frame 5 1st Ball - Marco Fu
 • Frame 5 1st Colour - Green
 • Frame 5 Race to 30 - Marco Fu
 • Frame 5 Marco Fu 73-2
 • Frame 6 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 6 1st Colour - Black
 • Frame 6 Race to 30 - Ding Junhui
 • Frame 6 Ding Junhui - 59 Break
 • Frame 6 Ding Junhui 0-97
 • Frame 7 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 7 1st Colour - Black
 • Frame 7 Race to 30 - Ding Junhui
 • Frame 7 Ding Junhui - 72 Break
 • Frame 7 Ding Junhui 1-81
 • Frame 8 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 8 1st Colour - Blue
 • Frame 8 Race to 30 - Ding Junhui
 • Frame 8 Ding Junhui 23-67
 • Frame 9 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 9 1st Colour - Blue
 • Frame 9 Race to 30 - Ding Junhui
 • Frame 9 Marco Fu - 61 Break
 • Frame 9 Marco Fu 70-43
 • Frame 10 1st Ball - Marco Fu
 • Frame 10 1st Colour - Blue
 • Frame 10 Race to 30 - Marco Fu
 • Frame 10 Marco Fu 81-30
 • Frame 11 1st Ball - Ding Junhui
 • Frame 11 1st Colour - Black
 • Frame 11 Race to 30 - Ding Junhui