International

03/19 18:15 Germany v Sweden View
03/19 16:30 Germany v Sweden 25-25
03/18 13:00 Sweden v Germany 27-25
01/15 12:45 Switzerland U19 v Austria U19 29-26
01/15 11:45 Finland v Netherlands 23-35
01/15 09:00 Slovakia U20 v Finland U20 26-21
01/14 16:00 Switzerland U19 v Austria U19 19-19
01/14 14:00 Austria v Switzerland 31-29
01/13 19:30 Switzerland U19 v Austria U19 20-24
01/13 17:00 Finland v Netherlands 17-34
01/13 16:00 Czech Republic v Switzerland 28-27
01/12 18:49 Austria v Czech Republic 26-30
01/09 18:15 Sweden v Chile 38-21
01/09 18:00 Germany v Austria 33-16
01/09 17:00 Croatia v Montenegro 24-22
01/09 07:19 Bosnia & Herzegovina v Saudi Arabia 35-35
01/08 19:15 Denmark v Iceland 34-26
01/08 17:30 Saudi Arabia v Bosnia & Herzegovina 22-28
01/08 17:00 Croatia v Tunisia View
01/08 17:00 Egypt v Hungary 26-32
01/08 16:00 France v Slovenia 33-26
01/08 15:00 Switzerland v Brazil 27-25
01/08 12:19 Romania v Slovakia 30-26
01/08 12:00 Spain v Qatar 32-27
01/08 10:00 Poland v Argentina 26-26
01/07 18:15 Sweden v Norway 27-25
01/07 18:00 Switzerland v Romania 25-19
01/07 17:00 Spain v Argentina 38-25
01/07 17:00 Montenegro v Tunisia View
01/07 15:30 Slovakia v Brazil 20-30