India Santosh Trophy

03/23 13:30 FC Goa v Kerala 2-1
03/23 08:08 West Bengal v Mizoram 0-0
03/21 10:30 Maharashtra v Kerala 2-0
03/21 10:30 Railways FC v Mizoram 1-5
03/20 10:30 FC Goa v Services 2-1
03/20 10:30 West Bengal v Meghalaya 2-0
03/19 10:30 Maharashtra v Punjab 1-0
03/19 10:30 Mizoram v Kerala 1-4
03/18 10:30 FC Goa v Chandigarh 1-1
03/18 10:28 Meghalaya v Services 2-0
03/17 10:30 Kerala v Punjab 2-2
03/17 10:30 Maharashtra v Railways FC 0-1
03/16 10:30 Services v Chandigarh 1-0
03/16 10:30 FC Goa v West Bengal 0-0
03/15 10:30 Punjab v Mizoram 0-0
03/15 10:30 Railways FC v Kerala 2-4
03/14 10:30 Chandigarh v Meghalaya 2-1
03/14 10:30 West Bengal v Services 1-0
03/13 10:30 Mizoram v Maharashtra 3-1
03/13 10:30 Punjab v Railways FC 2-1
03/12 10:30 Chandigarh v West Bengal 0-1
03/12 10:30 FC Goa v Meghalaya View
01/10 10:14 Services v Tamil Nadu 2-1
01/09 10:30 Kerala v Karnataka 0-0
01/09 08:15 Pondicherry v Andhra Pradesh 0-0
01/09 07:30 Arunachal v Assam 0-2
01/08 08:15 Telangana v Tamil Nadu 0-4
01/08 07:22 Manipur v Mizoram 1-2
01/07 09:37 Kerala v Andhra Pradesh 3-0
01/07 07:14 Assam v Meghalaya 0-2