Polish Open WD 03/24 11:05 Indra B.A. Chandra v Marius Myhre 2-1
Polish Open WD 03/24 10:55 Thuy Linh Nguyen v Su Yu Chen 20-16
Polish Open WD 03/24 10:54 Shi/Tang v Swastedian/Mahmudin 20-13
Polish Open WD 03/24 10:42 Michal Rogalski v Henrikho Kho Wibowo 20-15
Polish Open WD 03/24 10:00 Eetu Heino v Erik Meijs 1-2
Polish Open WD 03/24 10:00 Subhankar Dey v Anatoliy Yartsev 2-0
Polish Open WD 03/24 09:30 Liao/Wen v Bochat/Wojtkowska 0-2
Polish Open WD 03/24 09:30 Toby Penty v Gergely Krausz 2-0
Polish Open WD 03/24 08:51 Ociepa/Gajos v Shmundyak/Mikhalkova 20-15
Polish Open WD 03/24 08:51 Cheng Wu/Yang v Bay-Smidt/Boje 14-20
Giraldilla Int. XD 03/23 20:39 Hernandez/Sarosi v Gonzalez/R Garcia 20-12
Giraldilla Int. XD 03/23 20:15 Mariana I P Quan v Mariana Ugalde 9-20
Giraldilla Int. XD 03/23 19:28 Max Weisskirchen v Joyireh Avi Manasye 20-11
Giraldilla Int. XD 03/23 19:01 Milan Dratva v Hubert Paczek 20-17
Giraldilla Int. 03/23 18:59 Cesar AB Gonzalez v Osleni Guerrero 8-20
Giraldilla Int. XD 03/23 18:34 Wei Chi Liu v Jan Louda 18-20
Giraldilla Int. 03/23 18:23 Kevin Strobl v Matteo Bellucci 18-21
Giraldilla Int. XD 03/23 18:14 Hrystyna D'bekova v Anastasiya Cherniavskaya 20-12
Giraldilla Int. XD 03/23 18:06 Tereza Svabikova v Darya Samarchants 20-19
Giraldilla Int. 03/23 17:58 Rosario Maddaloni v Lazaro Y M Padrino 20-10
Giraldilla Int. XD 03/23 17:43 Anastasiya Prozorova v Yee Yap 8-20
Giraldilla Int. XD 03/23 17:00 Andrey Parakhodin v Ben Torrance 9-20
Giraldilla Int. XD 03/23 16:47 Valeriy Atrashchenkov v Jia Wei Tan 19-20
Giraldilla Int. XD 03/23 16:28 Wiktoria Dabczynska v Monika Radovska 20-12
Giraldilla Int. XD 03/23 16:16 Julia Bitsoukova v Monika Svetnickova 20-22
Giraldilla Int. XD 03/23 16:03 Leon Seiwald v Jia Wei Tan 8-21
Giraldilla Int. XD 03/23 15:57 Vladyslava Lesnaya v Yee Yap 9-20
Giraldilla Int. XD 03/23 15:20 Tahimara Oropeza v Nikte A Sotomayor 20-7
Giraldilla Int. XD 03/23 15:10 Vytaute Fomkinaite v Anna Mikhalkova 20-15
Giraldilla Int. 03/23 15:05 Jorge Rodriguez v Leodannis Martinez 0-0